REGULAMIN WYNAJMU

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

1

Rezerwacji należy dokonywać:
• poprzez system rezerwacyjny online na stronie: esp-apartments.com
• poprzez wiadomość na stronie facebook
• pod adresem e-mail: info@esp-apartments.com
• Pod numerem telefonu: +34 608 245 598
• Wszelkie zapytania i uwagi są przyjmowane tylko i wyłącznie w godzinach pracy Biura od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Soboty 10:00-13:00

Dane do przelewu:
SABADELL S.A. IBAN: ES 95 0081 1451 2600 0112 3623 BIC/SWIFF: BSABESBB

2

Celem potwierdzenia rezerwacji konieczne jest wykonanie przelewu-zadatku w wysokości 30% kwoty należnej za cały pobyt. Zadatek jest bezzwrotny w razie rezygnacji z pobytu.

3

Apartament wynajmowany jest na doby (pobyt minimalny wyszczególniony został w każdym ogłoszeniu danego apartamentu).

– Zameldowanie w apartamencie od godziny 16:00 – 24:00 w dniu przyjazdu ,wymeldowanie maksymalnie do godz. 11:00 w dniu zakończenia całego pobytu.
– Goście przybywający po godzinie 24:00 zobowiązani są do uiszczenia dopłaty w wysokości 30 €. Powyższą opłatę pobiera osoba odpowiedzialna za przekazanie kluczy, przy zakwaterowaniu w obiekcie.

– Wynajmujący musi przed przybyciem przekazać szczegółów odnośnie godziny przyjazdu i godziny opuszczenia apartamentu w dniu zakończenia pobytu.
– Tak samo w przypadku kiedy wynajmujący pragnie przedłożyć swój pobyt w tym samym apartamencie oczywiście jeśli jest taka możliwość lub w innym dostępnym z naszej strony musi poinformować co najmniej dobę przed data ostatniego dnia pobytu.
– Przekazanie kluczy ZAWSZE odbywa się w wynajmowanym apartamencie
– Dzięki wcześniejszym ustaleniom gwarantujemy dobra organizacje naszej pracy

– Gość każdego wynajmowanego apartamentu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin najmu.
– Podczas korzystania z klimatyzacji, wszystkie okna muszą być zamknięte, w przeciwnym razie działanie urządzenia nie przyniesie oczekiwanych skutków oraz może dojść do jego uszkodzenia.

4

Zarówno właściciel, jak i zarządca apartamentu zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu realizacji umowy w sposób sumienny i uczciwy
– Nie ponosimy odpowiedzialności za niezależne od nas niedogodności i zdarzenia losowe związane np. z remontami, pracami budowlanymi na terenie budynku, osiedla lub w jego pobliżu, hałas, zakłócanie spokoju przez sąsiadów, przerwy w dostawie mediów zaistniałe podczas pobytu najemcy w naszych lokalach.
– Ubezpieczenie w czasie podróży oraz pobytu w Hiszpanii leży w gestii klienta
– W niektórych apartamentach/domach jest możliwość trzymania zwierząt, taka informacja znajduje się w opisie danego obiektu

5

W momencie przekazania apartamentu i kluczy Wynajmujący powinien:
• Okazać dokument tożsamości by dokonać rejestracji zgodnie z wymogami prawa.
• W dniu zameldowania wywiązać się z zawartej umowy najmu (płatności, kaucja itd.)
• Uregulowanie płatności za pobyt z tytułu rezerwacji apartamentu, w sytuacji, gdy opłata nie została jeszcze dokonana w całości lub jakiejkolwiek cześć (warunki zawarte zgodnie z podpisana umowa).
• Uiścić dodatkowa opłatę: depozyt zwrotny w wysokości od 300€ do 500€ w gotówce. na poczet ewentualnych wyrządzonych szkód czy zniszczeń w apartamencie.

6

Wcześniejszy wyjazd Państwa, z przyczyn niezależnych od naszej firmy, nie uprawnia Państwa do żądania zwrotu niewykorzystanej kwoty.

7

Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00

8

Obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA! Palenie tytoniu w apartamencie skutkuje karą finansową: 100€. Palenie możliwe jest jedynie na tarasie na świeżym powietrzu.

9

O wszelkich usterkach w apartamencie, w czasie pobytu Wynajmujący powinien niezwłocznie nas poinformować w formie pisemnej (mailowo, sms, whatsapp).

10

Wszystkie usterki zgłoszone później niż w pierwszej dobie pobytu będą egzekwowane od aktualnych Gości. Wynajmujący apartament ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione we wszelkich urządzeniach znajdujących się w apartamencie. Zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o szkodach wyrządzonych przez Niego podczas pobytu i do pokrycia wartości tych szkód.

11

Każdorazowo wychodząc z apartamentu w czasie pobytu, Gość jest zobowiązany do jego zabezpieczenia poprzez zamknięcie drzwi wejściowych oraz okien, a także poprzez wyłączenie płyty grzewczej, piekarnika i innych pracujących urządzeń elektrycznych.

12

Właściciel jak i osoba zarządzająca apartamentem nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie: pieniędzy, dokumentów lub innych ważnych lub kosztownych dla Państwa przedmiotów. Prosimy o każdorazowe zamykanie drzwi wejściowych na zamek, zarówno podczas przebywania w apartamencie jak i podczas nieobecności.

13

Prosimy o „podstawowe sprzątanie” apartamentu: zmyj naczynia lub włóż je do zmywarki, zbierz ręczniki pozostawiając je w tym samym miejscu, a przede wszystkim nie zapomnij wyrzucić śmieci i zabrać swoje rzeczy osobiste. Pozostawienie mieszkania w dniu wyjazdu w stanie przekraczającym normy czystości skutkuje kara finansową 50€
Pamiętaj ,pozostaw apartament , który wynajmowałeś w takim stanie w jakim chciałbyś go zastać!

14

Utrata kluczy pociąga za sobą koszt w wysokości od 150 € do 280 € (w zależności od godzin pracy i ślusarza), a utrata bransoletki basenowej jest karana karą 50 €.

15

Wynajmujący ma 7 dni od zakończenia pobytu na przedstawienie
roszczenia. Musi to zrobić na piśmie (w każdym apartamencie znajduje się formularz reklamacji) lub pocztą elektroniczną. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe. Rozpatrzenia reklamacji dokonujemy do 7 dni roboczych, od momentu wpłynięcia do nas pisemnej reklamacji, w formie w jakiej wpłynęła do nas reklamacja (mail lub listownie).

16

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w ciągu 7 dni roboczych od przesłanej odpowiedzi, oczekujemy na kontakt ze strony Klienta z potwierdzeniem zapoznania się z decyzją oraz w przypadku zwrotu kosztów lub części kosztów na podanie danych do wykonania przelewu. Przelew zostanie zrealizowany w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku braku odpowiedzi klienta w tym terminie procedura zostanie umorzona.

17

Rozwiązanie wszelkich rozbieżności powstałych między ESP Holidays a klientem zostanie poddane jurysdykcji odpowiednich sądów (miejsca zamieszkania firmy), zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy obowiązujące na terytorium Hiszpanii.

Language »